Tydzień w naszym żłobku mija nam bardzo szybko i miło na różnego rodzaju aktywnościach:

ZACZYTANE PONIEDZIAŁKI Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

SENSORYCZNE WTORKI: Zajęcia rozwijające zmysły dzieci

PLASTYCZNE ŚRODY: praca z różnorodnym materiałem plastycznym, uwrażliwienie na sztukę.

KONSTRUKCYJNE-MANIPULACYJNO CZWARTKI: zabawy klockami, układankami, zajęcia rozwijające wyobraźnię oraz zmysł przestrzenny.

MUZYCZNO- TANECZNE PIĄTKI: zajęcia rozwijające poczucie rytmu, uwrażliwienie na muzykę.