Kwota czesnego/miesiąc od września 2024

Długość pobytu dzieckaDzienna stawka żywieniowa –
4 posiłki
950 zł

550 zł*-(z dofinansowaniem z ZUS 400 zł)

 

Pakiet KOLOROWY

6-16 lub 7-17

17 zł
850 zł

450 zł *(z dofinansowaniem z ZUS 400 zł)

Pakiet MALINOWY

6-15

17 zł
750 zł

350 zł* (z dofinansowaniem z ZUS )

Pakiet LIMONKOWY

6-13

16 zł – 3 posiłki

*-dofinansowanie obniżające opłatę za pobyt dziecka w żłobku, nie więcej jednak niż miesięczna opłata ponoszona przez rodzica/opiekuna za pobyt dziecka w żłobku (bez wyżywienia, po uwzględnieniu wszystkich zniżek.) Wniosek o dofinansowanie składają rodzice/opiekunowie prawni do ZUS, ZUS wypłaca środki nie bezpośrednio do rodziców, ale do instytucji opieki (do żłobka), żłobek, po uzyskaniu środków z ZUS,  zwróci je Państwu na konta.

Dzienna kwota za wyżywienie podlega zwrotowi w kolejnym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka.

Opłata za drugie dziecko w żłobku – 25 % zniżki  – zniżka dotyczy czesnego

Opłata za trzecie dziecko w żłobku– 50 % zniżki – zniżka dotyczy czesnego

Jeśli  dziecko ze żłobka, ma rodzeństwo w przedszkolu, zniżka nie obowiązuje.

Po przyjęciu dziecka bezzwrotna opłata wpisowa- 400 PLN

W przypadku korzystania z usług żłobka, przez osoby spoza gminy Kleszczewo, do wartości wybranego pakietu należy doliczyć dodatkowe opłaty:
 Dopłata do czesnego dla dzieci spoza gminy uzależniona jest wysokością gminnej dotacji przyznawanej dla dzieci z terenu gminy
Kleszczewo, obecnie wynosi 400zł (kwota może ulec zmianie w przypadku obniżenia/podwyższenia dotacji gminnej).