1.Usługi świadczone przez Przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-12.00.

2.Opłata za czas realizacji świadczeń udzielanych przez Przedszkole poza czasem określonym w ust. 1 wynosi 1,00 zł za godzinę. Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w danym roku szkolnym zwolnione są z powyższej opłaty.

Opłata o której mowa w pkt 1, ulega obniżeniu o 50% za drugie i 75 % za każde następne dziecko z rodziny, które korzysta z usług Przedszkola.

Placówka posiada w ofercie dwie stawki żywieniowe:

  • za 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek ) – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 13,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • za 2 posiłki ( śniadanie i II śniadanie ) – 5,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;

Stawka żywieniowa uzależniona jest od ilości zdeklarowanych w umowie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.