Lista przyjętych, umieszczona jest na drzwiach wejściowych do Placówki. Osoby, które nie zostały przyjęte, mogą zostać wpisane na listę rezerwową na wniosek Rodzica.

Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia dziecka do żłobka, jest opłacenie wpisowego w kwocie 300 PLN, w ciągu dwóch tygodni, gotówkowo bądź na konto żłobka. PKO BP SA II o/ Poznań 08 1020 4027 0000 1002 1423 5909

 

Od 6.03.2023 do  17.03.2023,  przyjmowane będą wnioski, o przyjęcie do naszego żłobka od września 2023.

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 22.03.2023r o godzinie 13:00

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA2023.2024

Karta zgłoszenia do żłobka 2023.2024

03_oswiadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej żłobek2023.2024

06_Oświadczenie o podatku żłobek

12_oswiadczenie o uczęszczaniu przyjęciu rodzeństwa do przedszkola i żłobka2023.2024

05_Oświadczenie o zatrudnieniu2023.2024 żłobek