11.03.2022, zakończyliśmy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do żłobka.

Lista przyjętych zostanie ogłoszona oraz  wywieszona na drzwiach wejściowych do Placówki 16.03.2022.

Wpisowe dla osób przyjętych do żłobka 300 PLN