Rekrutacja aktualizacja:
 Lista dzieci zakwalifikowanych, znajduje się na drzwiach Placówki. Status można również sprawdzić, logując się do systemu pcss.

Dla dzieci zakwalifikowanych w terminie do 15 marca należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. W tym celu po zalogowaniu się do systemu na stronie https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/przedszkole/logowanie przy wniosku, który ma status Zakwalifikowany w rekrutacji podstawowej wybieramy opcję Wybierz akcję, następnie Potwierdź przyjęcie. Instrukcja dostępna w zakładce dokumenty.

Drodzy Rodzice przyszłych przedszkolaków:)

Od 12 lutego do 6 marca 2024 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do naszego przedszkola i wszystkich  przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kleszczewo na rok szkolny 2024/2025. Serdecznie zapraszamy.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

Rodzice posiadający podpis elektroniczny/profil zaufany mogą podpisać wniosek elektronicznie i wraz z załącznikami załączyć w systemie NABÓR PCSS – nie przynoszą wersji papierowej do wybranej placówki – INSTRUKCJA: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/przedszkole/dokumenty

Rodzice nieposiadający podpisu elektronicznego/profilu zaufanego mogą wniosek wydrukować, podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie i wraz z załącznikami załączyć w systemie NABÓR PCSS nie przynoszą wersji papierowej do wybranej placówki – INSTRUKCJA: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/przedszkole/dokumenty