Drodzy Rodzice,
14.03.2022 o godzinie 13:00, do publicznej wiadomości zostanie podana lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola. Imienne listy zostaną udostępnione na drzwiach wejściowych do placówki.
W celu potwierdzenia woli przyjęcia, należy wypełnić załączony druk.
Lista przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 22.03.2022 o godzinie 13:00