Zgodnie z konfucjańską mądrością, każde dziecko najlepiej uczy się poprzez działanie, dlatego umożliwiamy dzieciom poznawanie świata i odnajdywanie jego sensu dzięki ich własnej aktywności.

Pracujemy w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego a w codziennej pracy wykorzystujemy ciekawe metody i techniki rozwijające wszechstronnie dzieci min. Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss, metodę Gimnastyki Twórczej Rudolfa Labana, metodę Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej.

W naszym przedszkolu i żłobku dzieci  od najmłodszych lat uczestniczą w zajęciach rytmicznych  oraz lekcjach języka angielskiego.

W Placówce  odbywają się również również  zajęcia  o tematyce zdrowotnej z panią pielęgniarką oraz  zajęcia dodatkowe w godzinach,  po  realizacji zajęć dydaktycznych. Dzieci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań podczas lekcji, tańca, judo, piłki nożnej, szachów oraz zajęć dotyczących bezpieczeństwa.

Mamy też już na koncie kilka sukcesów: min. Występy podczas Finału „ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” oraz udział  w konkursie „ Masz talent”, podczas III Pikniku Rodzinnego w Gowarzewie.