6:00 – 8:00

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola.
 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
  8:00 – 8:15

 • Zabawy integrujące grupę.
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).
 • Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia poranne.
  8:15 – 8:30

 • Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
  8:30 – 9:00

 • I Śniadanie.
  9:00 – 10:30

 • Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
  10:30 – 10:40

 • Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
  10:40 – 11:15

 • II Śniadanie.
  11:15 – 12:15

 • Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
  12:15 – 12:30

 • Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
  12:30 – 13:30

 • Obiad.
  13:30 – 14:45

 • Grupy młodsze: odpoczynek poobiedni, czytanie bajek.
 • Grupy starsze: relaksacja przy muzyce, czytanie bajek.
  14:45 – 15:45

 • Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
 • Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
 • Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
  15:45 – 16:00

 • Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
  16:00 – 16:30

 • Podwieczorek.
  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci.