REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 26.02.2018r. – 02.03.2018r.

Rekrutacja, podobnie jak do innych publicznych placówek na terenie gminy Kleszczewo, odbywać się będzie w dniach 05.03.2018 – 26.03.2018r. Dzieci zamieszkujące na terenie gminy Kleszczewo mają pierwszeństwo w przyjęciu do publicznych placówek.

Harmonogram rekrutacji
Regulamin
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
Oświadczenie zamieszkania
Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie o podatku